Uradni list

Številka 166
Uradni list RS, št. 166/2022 z dne 30. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 166/2022 z dne 30. 12. 2022

Kazalo

II D 586/2022 Os-3660/22, Stran 2757
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem sodišču v Mariboru, po pokojni Verici Lacković, roj. 22. 5. 1935, drž. RS, poročena, nazadnje stan. Prušnikova ulica 52, Maribor, ki je umrla 13. 2. 2022, kot stranka pride v poštev dedinja II. dednega reda, zap. polsestra Ljubica, vendar sodišče ne razpolaga z njenimi podatki.
Zapustnica je napravila oporoko, ne glede na oporoko pa so stranke tudi osebe, ki bi utegnile priti v poštev kot zakoniti dediči.
Sodišče zato poziva zapustnikovo polsestro Ljubico, neznanega bivališča oziroma v primeru njene smrti, njene dediče oziroma potomce, ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica, v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 23. 11. 2022 

AAA Zlata odličnost