Uradni list

Številka 166
Uradni list RS, št. 166/2022 z dne 30. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 166/2022 z dne 30. 12. 2022

Kazalo

D 423/2021 Os-3546/22, Stran 2759
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po dne 9. 5. 2021 umrlem zapustniku Božidarju Cimerman, roj. leta 1954, drž. RS, upokojenec, nazadnje stan. Na Fari 51, Prevalje.
Sodišču niso znani zakoniti dediči drugega ali tretjega dednega reda po zapustniku Božidarju Cimermanu. V času smrti zapustnik ni bil poročen in ni živel v izvenzakonski skupnosti. Kot edina zapustnikova potomka je v smrtovnici navedena zap. hči Meta Cimerman, katera se je dedovanju odpovedala. Drugi morebitni potomci ali posvojenci zapustnika sodišču niso znani.
Morebitne upnike obveščamo, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih ter v 6 mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju (če prijavijo to zahtevo v zapuščinskem postopku in priložijo potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev).
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na podlagi 142.a člena Zakona o dedovanju ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu 
dne 14. 11. 2022 

AAA Zlata odličnost