Uradni list

Številka 166
Uradni list RS, št. 166/2022 z dne 30. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 166/2022 z dne 30. 12. 2022

Kazalo

VL 84912/2022 Os-3693/22, Stran 2754
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Manja Grosek – odvetnica, Partizanska cesta 36, Maribor, proti dolžniku Viktorju Engel, Šimkova ulica 28, Maribor, ki ga zastopa zač. zast. odv. mag. Nina Brumen, Meljska cesta 1, zaradi izterjatve 1.064,27 EUR, sklenilo:
Dolžniku Viktorju Engel, Šimkova ulica 28, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku ZPP – v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. mag. Nina Brumen, Meljska cesta 1, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 6. 12. 2022 

AAA Zlata odličnost