Uradni list

Številka 166
Uradni list RS, št. 166/2022 z dne 30. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 166/2022 z dne 30. 12. 2022

Kazalo

4282. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Piran, stran 14107.

  
Župan Občine Piran Andrej Korenika je na podlagi 17. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Piran (Uradni list RS, št. 81/19) po uradni dolžnosti sprejel naslednji
U G O T O V I T V E N I   S K L E P 
1. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Piran za zazidano stavbno zemljišče od 1. 1. 2023 dalje znaša: 0,0003886 EUR/m2.
2. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Piran za nezazidano stavbno zemljišče od 1. 1. 2023 dalje znaša: 0,0006096 EUR/m2.
3. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2023.
Zadeva: 422-1/2022
Piran, dne 28. decembra 2022
Župan 
Občine Piran 
Andrej Korenika 
Il Sindaco del Comune di Pirano Andrej Korenika, visto l’articolo 17 del Decreto sull’imposta per l'uso del terreno edificabile nel Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS n. 81/19) adotta per dovere d’ufficio la seguente
D E T E R M I N A   D I   P R E S A   D ' A T T O 
1. Il valore del punto per la commisurazione dell’indennizzo per l’uso del terreno edificabile nel Comune di Pirano per l’area fabbricabile edificata dal 1/1/2023 in poi ammonta a: 0,0003886 EUR/m2.
2. Il valore del punto per la commisurazione dell’indennizzo per l’uso del terreno edificabile nel Comune di Pirano per l’area fabbricabile non edificata dal 1/1/2023 in poi ammonta a: 0,0006096 EUR/m2.
3. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia e si applica a partire dal 1/1/2023.
Oggetto: 422-1/2022
Pirano, 28 dicembre 2022
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Andrej Korenika 

AAA Zlata odličnost