Uradni list

Številka 166
Uradni list RS, št. 166/2022 z dne 30. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 166/2022 z dne 30. 12. 2022

Kazalo

D 191/2022 Os-3556/22, Stran 2756
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Andreju Belak, EMŠO 2510957501090, državljan RS, nazadnje stanujoč Banovci 22, Veržej, ki je umrl 6. 10. 2022.
Zapuščino predstavljajo samo denarna sredstva pri DBS d.d., TRR št. 19490-5001272426, v višini 12,79 € oziroma z dejanskim stanjem in neizplačane pokojninske in invalidske dajatve pri ZPIZ-u v višini cca 13,00 € oziroma z dejanskim stanjem. V zapuščinski postopek je DBS d.d. priglasila terjatev v višini 3.191,05 €.
Dediči prvega dednega reda so se dedovanju odpovedali. Dedičev drugega in tretjega dednega reda pa ni. Zato bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapustnika in Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih.
Upnik lahko zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika, prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev, mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev (142.b člen ZD).
Okrajno sodišče v Ljutomeru 
dne 15. 11. 2022 

AAA Zlata odličnost