Uradni list

Številka 166
Uradni list RS, št. 166/2022 z dne 30. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 166/2022 z dne 30. 12. 2022

Kazalo

4266. Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, stran 13985.

  
Na podlagi drugega odstavka 295. člena in drugega odstavka 305. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 39/22 – ZFU-A, 52/22 – odl. US, 87/22 – odl. US in 163/22) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti 
1. člen 
V Pravilniku o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/13, 83/14, 100/15, 19/16 – popr., 86/16, 79/17, 44/18, 80/19, 160/20 in 43/22) se v 3. členu v drugem odstavku besedilo »145/20 – odl. US in 203/20 – ZIUPOPDVE« nadomesti z besedilom »145/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 39/22 – ZFU-A, 52/22 – odl. US, 87/22 – odl. US in 163/22«.
2. člen 
V 4. členu se besedilo »66/19 in 39/22« nadomesti z besedilom »66/19, 39/22, 132/22 – odl. US in 158/22«.
3. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
4. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
5. člen 
Priloga 15 se nadomesti z novo Prilogo 15, ki je kot Priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, nove Priloga 1, Priloga 2 in Priloga 15 pravilnika pa se uporabljajo za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2023.
Do začetka uporabe spremenjenih Priloge 1, Priloge 2 in Priloge 15 pravilnika se uporabljajo Priloga 1, Priloga 2 in Priloga 15 Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/13, 83/14, 100/15, 19/16 – popr., 86/16, 79/17, 44/18, 80/19, 160/20 in 43/22).
Št. 007-1065/2022/12
Ljubljana, dne 28. decembra 2022
EVA 2022-1611-0140
Klemen Boštjančič 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost