Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2009 z dne 14. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2009 z dne 14. 8. 2009, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3036. Zakon o gospodarskih družbah (uradno prečiščeno besedilo) (ZGD-1-UPB3)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3048. Uredba o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo
3049. Uredba o izvajanju Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije za fizične osebe
3050. Uredba o spremembi Uredbe o koncesiji za graditev žičnice Pesnik na Ribniškem Pohorju

Sklepi

3037. Sklep o razveljavitvi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 912-13/99-5 o soglasju za odprtje Konzulata Federativne republike Brazilije v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani, na čelu s častnim konzulom

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3038. Aneks h Kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti

OBČINE

Bovec

3039. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči«

Črnomelj

3040. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javnih obravnavah dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta občine Črnomelj in okoljskega poročila

Kranj

3041. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 21/2 in 106/2, obeh k.o. Drulovka

Ljubljana

3042. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja VR 2/2 Kolezija

Novo mesto

3043. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju Mestne občine Novo mesto

Podlehnik

3044. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Podlehnik za leto 2009

Šmartno pri Litiji

3045. Sklep o preklicu sklepov o pričetku priprav občinskih prostorskih aktov

Tabor

3046. Sklep o oblikovanju cen v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Vransko - Tabor, Vrtec Tabor

Vransko

3047. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Stopnik 10.1 (območje stanovanjske gradnje z možno mirno poslovno dejavnostjo)

POPRAVKI

3051. Popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-H)
3052. Popravek Sklepa o določitvi območij parkiranja in cen parkirnin

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti