Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2009 z dne 14. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2009 z dne 14. 8. 2009

Kazalo

SV 246/09 Ob-5630/09 , Stran 2157
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Darinke Kobalej Šteharnik iz Maribora, opravilna številka SV 246/09, DK 06/09 z dne 30. 7. 2009, je bila nepremičnina, trgovski prostor v pritličju, v izmeri 686,25 m2, v stavbi na naslovu Miklošičeva 1A, 1230 Domžale, zgrajeni na parceli številka 4022/4 k.o. Domžale, last zastavitelja TUŠ Nepremičnine d.o.o., do celote, zastavljena v korist upnika Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., s sedežem Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnika Engrotuš d.d., v višini 5.000.000,00 EUR s pripadki, in z zapadlostjo najkasneje do vključno 29. 7. 2010.

AAA Zlata odličnost