Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2009 z dne 14. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2009 z dne 14. 8. 2009

Kazalo

3040. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javnih obravnavah dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta občine Črnomelj in okoljskega poročila, stran 9293.

Na podlagi 50. člena ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 43. člena ZVO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo in 70/08) župan Občine Črnomelj objavlja
J A V N O N A Z N A N I L O
o javni razgrnitvi in javnih obravnavah dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta občine Črnomelj in okoljskega poročila
1. Kraj in čas javne razgrnitve ter spletni naslov razgrnitve
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta občine Črnomelj (v nadaljevanju: OPN) in okoljskega poročila bo potekala od 24. avgusta 2009 do vključno 25. septembra 2009 v prostorih Občine Črnomelj, soba št. 23, ob delavnikih v času uradnih ur občinske uprave. Na spletnem naslovu www.crnomelj.si bo dostopna elektronska oblika načrta.
2. Kraj in čas javne obravnave
Javne obravnave dopolnjenega osnutka OPN in okoljskega poročila bodo na naslednjih lokacijah:
+--------------------+-------------------+---------------------+
|   Lokacija   |    Čas    |    Območje    |
|          |          | krajevne skupnosti |
+--------------------+-------------------+---------------------+
|Gasilski dom v   |31. avgust 2009, ob|KS Tribuče in KS   |
|Tribučah      |17.00 uri     |Butoraj       |
+--------------------+-------------------+---------------------+
|Osnovna šola    |1. september 2009, |KS Dragatuš     |
|Dragatuš      |ob 17.00 uri    |           |
+--------------------+-------------------+---------------------+
|Gasilski dom Otovec |3. september 2009, |KS Dobliče-     |
|          |ob 17.00 uri    |Kanižarica, KS    |
|          |          |Talčji vrh, KS    |
|          |          |Petrova vas     |
+--------------------+-------------------+---------------------+
|Kulturni dom    |8. september 2009, |KS Adlešiči, KS   |
|Adlešiči      |16.30 uri     |Griblje       |
+--------------------+-------------------+---------------------+
|Gasilski dom    |8. september 2009, |KS Črnomelj     |
|Črnomelj      |19.30 uri     |           |
+--------------------+-------------------+---------------------+
|Gasilski dom Vinica |10. september 2009,|KS Vinica, KS Sinji |
|          |17.00 uri     |vrh         |
+--------------------+-------------------+---------------------+
|Osnovna šola Stari |15. september 2009,|KS Stari trg     |
|trg         |17.00 uri     |           |
+--------------------+-------------------+---------------------+
Javne obravnave bo vodila pristojna služba občinske uprave skupaj z izdelovalci OPN in OP.
3. Način dajanja mnenj in pripomb javnosti ter rok za njihovo posredovanje
Javnost bo lahko podala mnenja in pripombe na dopolnjen osnutek OPN in okoljsko poročilo v pisni obliki, ki jih pošlje na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, z oznako »Javna razgrnitev OPN - pripombe«. Pripombe in mnenja bo možno podati samo v času trajanja javne razgrnitve.
Št. 350-16/2007-102
Črnomelj, dne 4. avgusta 2009
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

AAA Zlata odličnost