Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2009 z dne 14. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2009 z dne 14. 8. 2009

Kazalo

3045. Sklep o preklicu sklepov o pričetku priprav občinskih prostorskih aktov, stran 9298.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B) je župan Občine Šmartno pri Litiji sprejel
S K L E P
o preklicu sklepov o pričetku priprav občinskih prostorskih aktov
I.
Župan Občine Šmartno pri Litiji izdaja sklep o preklicu sklepov o pričetku priprav občinskih prostorskih aktov.
II.
Preklic se nanaša na naslednje občinske prostorske akte:
- Program priprave lokacijskega načrta za širitev in sanacijo kamnoloma Kmetov Pruh v Jablanici v sklopu sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskih aktov Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 117/04);
- Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta - Ureditveno območje ŠL-01-PI HERZ (Uradni list RS, št. 112/08);
- Program priprave prostorskega reda Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 82/06);
- Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Litije in Šmartna (skrajšani postopek) (Uradni list RS, št. 11/07).
III.
S sklepom se ustavijo vsi postopki in aktivnosti prostorskih aktov navedenih v drugi točki.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-008/2003
352 003/2008
352 001/2006
352 008/2004
Šmartno pri Litiji, dne 7. avgusta 2009
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

AAA Zlata odličnost