Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2009 z dne 14. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2009 z dne 14. 8. 2009

Kazalo

Št. 1688 Ob-5660/09 , Stran 2133
Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 47701-1/2008/3 z dne 22. 5. 2008 o začetku postopka likvidacije zoper družbo Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o. in imenovanju likvidacijskega upravitelja družbe Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji, izdajam sklep: 1. Javni razpis za prodajo nepremičnin z zbiranjem ponudb, ki ga je družba Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji, objavila v Uradnem listu RS, št. 44 dne 12. 6. 2009, se delno razveljavi in sicer v tistem delu, kjer je opredeljena prodaja nepremičnin Drugega sklopa. Takšno odločitev je bilo nujno sprejeti, ker je bilo ugotovljeno, da je prišlo pri nepremičnini parc. št. 696/2 pod vl. št. 106, k.o. Dovško, ki je zajeta v sklopu stavbnih zemljišč, do spremembe površine iz 284 m2 na 104 m2, zaradi postopka parcelacije in ureditve meja. V javnem razpisu in sami razpisni dokumentaciji pa je bila upoštevana in navedena prvotna površina, kar je imelo za posledico večjo ocenjeno vrednost nepremičnine. 2. Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, prav tako pa bo vročen ponudniku, ki je podal ponudbo za nakup nepremičnin Drugega sklopa.