Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2009 z dne 21. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2009 z dne 21. 8. 2009, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3053. Zakon o policiji (uradno prečiščeno besedilo) (ZPol-UPB7)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Pozivi

3054. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana Sveta Banke Slovenije

MINISTRSTVA

3055. Pravilnik o konservatorskem načrtu
3056. Pravilnik o registru kulturne dediščine
3065. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora v zavode za prestajanje kazni zapora

OBČINE

Celje

3057. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov

Gornja Radgona

3058. Odlok o pripojitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona k javnemu vzgojno izobraževalnemu zavodu Osnovna šola Gornja Radgona

Ivančna Gorica

3059. Javno naznanilo o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ivančna Gorica

Puconci

3060. Odlok o dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Puconci

Veržej

3061. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Veržej

Vojnik

3062. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Vojnik (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)

Zreče

3063. Odlok o spremembi Odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopaliških storitev in pogrebne dejavnosti
3064. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

PREKLICI

3066. Preklic javnega naznanila o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ivančna Gorica

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost