Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2009 z dne 21. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2009 z dne 21. 8. 2009

Kazalo

3064. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, stran 9360.

Na podlagi tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV-UPB2, Uradni list RS, št. 3/07), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06 in 8/07) ter 16. člena Statuta Občine Zreče (UPB-1, Uradni list RS, št. 95/08) je Občinski svet Občine Zreče na 7. korespondenčni seji dne 13. 8. 2009 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
1.
Občinski svet Občine Zreče daje soglasje k ceni storitve pomoč družini na domu, ki jo izvaja Lambrechtov dom Slovenske Konjice, in znaša 15,79 EUR na efektivno uro.
V ceni storitve znašajo stroški vodenja 2,04 na efektivno uro in se poravnajo iz proračuna Občine Zreče, stroški za neposredno oskrbo pa znašajo 13,75 na efektivno uro.
2.
Cena neposredne socialne oskrbe se zniža za subvencijo iz proračuna RS za 1,46 EUR na efektivno uro in za subvencijo iz proračuna Občine Zreče za 6,79 EUR na efektivno uro, tako da znaša končna cena za uporabnika 5,50 EUR na efektivno uro.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2009 dalje. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, št. 12200-0002/2008-3, z dne 26. 9. 2008
Št. 12202-00014/2009-12
Zreče, dne 13. avgusta 2009
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

AAA Zlata odličnost