Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2009 z dne 21. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2009 z dne 21. 8. 2009

Kazalo

3060. Odlok o dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Puconci, stran 9358.

Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJPZ), Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00, 110/02 – ZGO-1, 50/03 – Odl. US: U-I-250/00-14, 51/24, 26/05 – UPB1, 118/06, 9/07 – popr., 27/07 – UPB2, 70/08 – popravek in 51/04), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 21/06 – Odl. US U-I-2/06-22, 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB-1) je Občinski svet Občine Puconci na 25. seji dne 23. 7. 2009 sprejel
O D L O K
o dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Puconci
1. člen
Ta odlok dopolnjuje Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Puconci (Občan – glasilo Občine Puconci, št. 3/97; v nadaljevanju: osnovni odlok).
2. člen
S tem odlokom se dopolni 6. člen osnovnega odloka, in sicer tako, da se v prvem odstavku doda 15. točka, ki se v celoti glasi: »Oskrba s toplotno energijo«.
3. člen
Ostala določila osnovnega odloka ostanejo nespremenjena.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 003/97
Puconci, dne 23. julija 2009
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost