Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2009 z dne 21. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2009 z dne 21. 8. 2009

Kazalo

Št. 478-683/2009 Ob-5708/09 , Stran 2195
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič. 2. Opis predmeta prodaje: 1. nepremičnina s parc. št. 949/2 Boršt, stanovanjska stavba v izmeri 62 m2, za izklicno ceno 9.306,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin; 2. nepremičnina s parc. št. 138/7.S k.o. Hrastovlje, stavbišče v izmeri 20 m2, za izklicno ceno 1.870,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin; 3. nepremičnina s parc. št. 432/2 k.o. Koper, stanovanjska stavba v izmeri 80 m2, dvorišče v izmeri 7 m2, za izklicno ceno 74.330,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin; 4. nepremičnina s parc. št. 507 k.o. Koper, stanovanjska stavba v izmeri 59 m2 in nepremičnina s parc. št. 508 k.o. Koper, stanovanjska stavba v izmeri 62 m2, obe nepremičnini skupaj za izklicno ceno 40.239,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin; 5. nepremičnina s parc. št. 178/9.S k.o. Koštabona, stanovanjska stavba v izmeri 231 m2, za izklicno ceno 4.821,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin; 6. nepremičnina s parc. št. 113/1.S Pomjan, stanovanjska stavba v izmeri 370 m2, za izklicno ceno 72.405,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin; 7. nepremičnina s parc. št. 592/5 k.o. Semedela, stanovanjska stavba v izmeri 44 m2, dvorišče v izmeri 476 m2, za izklicno ceno 99.444,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin; 8. nepremičnina s parc. št. 3780 k.o. Semedela, stanovanjska stavba v izmeri 52 m2, dvorišče v izmeri 183 m2, za izklicno ceno 8.136,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin; 9. nepremičnina s parc. št. 414.S k.o. Škofije, stanovanjska stavba v izmeri 109 m2, dvorišče v izmeri 339 m2, za izklicno ceno 148.808,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin; 10. nepremičnina s parc. št. 5069/3 k.o. Bertoki, v izmeri 794 m2, za izklicno ceno 107.190,00 €, brez 20% DDV; 11. nepremičnina s parc. št. 1069/1 k.o. Dekani, v izmeri 662 m2, za izklicno ceno 47.664,00 €, brez 20% DDV; 12. nepremičnina s parc. št. 1209/6 k.o. Hribi, v izmeri 480 m2, za izklicno ceno 43.208,00 €, brez 20% DDV; 13. nepremičnina s parc. št. 635 k.o. Vanganel, v izmeri 700 m2, za izklicno ceno 53.200,00 €, brez 20% DDV; 14. nepremičnina s parc. št. 320/18 k.o. Plavje, v izmeri 464 m2, za izklicno ceno 46.447,00 €, brez 20% DDV; 15. nepremičnina s parc. št. 3250/15 k.o. Bertoki, v izmeri 552 m2, za izklicno ceno 74.520,00 €, brez 20% DDV; 16. nepremičnina s parc. št. 3250/16 k.o. Bertoki, v izmeri 221 m2, za izklicno ceno 29.835,00 €, brez 20% DDV; 17. nepremičnina s parc. št. 839/28 k.o. Bertoki, v izmeri 632 m2, za izklicno ceno 52.140,00 €, brez 20% DDV; 18. nepremičnina s parc. št. 298/9 in 291/4 k.o. Semedela, v skupni izmeri 575 m2, za izklicno ceno 65.018,00 €, brez 20% DDV; 19. nepremičnina s parc. št. 540/78 k.o. Semedela, v izmeri 168 m2, za izklicno ceno 23.746,00 €, brez 20% DDV; 20. nepremičnina s parc. št. 540/79 k.o. Semedela, v izmeri 223 m2, za izklicno ceno 31.520,00 €, brez 20% DDV; 21. nepremičnina s parc. št. 1369/2 k.o. Sv. Anton, v izmeri 419 m2, za izklicno ceno 32.821,00 €, brez 20% DDV; 22. nepremičnina s parc. št. 737/77, 731, 702/8, 702/21, 702/22 k.o. Škofije, v skupni izmeri 2.561 m2, za izklicno ceno 294.848,00 €, brez 20% DDV; 23. nepremičnini s parc. št. 1076/2 in 1078/2 k.o. Oltra, v skupni izmeri 3.873 m2, za izklicno ceno 578.789,00 €, brez 20% DDV; 24. nepremičnina s parc. št. 1215/1 k.o. Oltra, v izmeri 1.669 m2, za izklicno ceno 238.408,00 €, brez 20% DDV; 25. nepremičnine s parc. št. 1364/1, 1364/20 in 1364/22, vse k.o. Oltra, v skupni izmeri 10.503,00 m2, za izklicno ceno 1.454.345,00 €, brez 20% DDV; 26. nepremičnine s parc. št. 1365/19, 1365/20 in 1365/21, vse k.o. Oltra, v skupni izmeri 1.957 m2, za izklicno ceno 270.985,00 €, brez 20% DDV. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. 4. Izhodiščno nadomestilo Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz 2. točke te javne dražbe, najnižji znesek višanja je 1.000,00 €. V ceno nepremičnin ni vključen 20% davek na dodano vrednost oziroma 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 5. Pogoji prodaje Nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno. Nepremičnina s parc. št. 949/2 k.o. Boršt se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Labor. V naravi gre za dotrajano stanovanjsko stavbo. Nepremičnina s parc. št. 138/7.S k.o. Hrastovlje se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Dol pri Hrastovljah. V naravi gre za ruševino stanovanjske stavbe. Nepremičnina s parc. št. 432/2 k.o. Koper se nahaja znotraj ureditvenega območja za poselitev, v območju centralnih dejavnosti, v mestu Koper. V naravi gre za dotrajano stanovanjsko stavbo. Nepremičnina s parc. št. 507 in 508 k.o. Koper se nahaja znotraj ureditvenega območja za poselitev, v območju centralnih dejavnosti, v mestu Koper. V naravi nepremičnini predstavljata poslovni prostor, ki je v uporabi. Nepremičnina s parc. št. 178/9.S k.o. Koštabona, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, pod naseljem Koštabona. V naravi gre za dotrajano stanovanjsko stavbo. Nepremičnina s parc. št. 113/1.S k.o. Pomjan, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Župančiči. V naravi gre za dotrajano stanovanjsko stavbo. Nepremičnina s parc. št. 592/5 k.o. Semedela, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja, v naselju Olmo. V naravi nepremičnina predstavlja dotrajano stanovanjsko stavbo, ki je v uporabi. Nepremičnina s parc. št. 3780 k.o. Semedela, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju razpršene poselitve, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Grinjan. V naravi gre za dotrajano stanovanjsko stavbo. Dostop do nepremičnine s parc. št. 3780 k.o. Semedela je po parcelah v zasebni lastnini. Nepremičnina s parc. št. 414.S k.o. Škofije, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja, v naselju Spodnje Škofije. V naravi gre za dotrajano stanovanjsko stavbo. Nepremičnina s parc. št. 5069/3, k.o. Bertoki, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Bonini. Nepremičnina s parc. št. 1209/6, k.o. Hribi, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, ki je namenjeno za stanovanja, v naselju Cerej. Navedena nepremičnina predstavlja zaokrožitev obstoječe gradbene parcele, ki se nahaja v neposredni bližini in je v lasti fizične osebe. Nepremičnina s parc. št. 1069/1 k.o. Dekani, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, ki v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Dekani – v zaselku Miši. Nepremičnina s parc. št. 635, k.o. Vanganel, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, ki v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Mali Čentur. Nepremičnina s parc. št. 320/18, k.o. Plavje, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju centralnih dejavnosti, v naselju Spodnje Škofije. Navedena nepremičnina predstavljata zaokrožitev obstoječe gradbene parcele, ki se nahaja v neposredni bližini in je v lasti fizične osebe. Nepremičnini s parc. št. 3250/15 in 3250/16 k.o. Bertoki, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju za stanovanja, v naselju Prade. Navedeni nepremičnini predstavljata zaokrožitev obstoječih gradbenih parcel, ki se nahajata v neposredni bližini in sta v lasti fizičnih oseb. Nepremičnina s parc. št. 839/28 k.o. Bertoki, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju za stanovanja, v naselju Bertoki. Navedena nepremičnina predstavljata zaokrožitev obstoječe gradbene parcele, ki se nahaja v neposredni bližini in je v lasti fizične osebe. Nepremičnina s parc. št. 298/9 in 291/4 k.o. Semedela, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju za stanovanja, v naselju Koper. Navedeni nepremičnini predstavljata zaokrožitev obstoječe gradbene parcele, ki se nahaja v neposredni bližini in je v lasti fizične osebe. Nepremičnini s parc. št. 540/78 in 540/79 k.o. Semedela se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju za stanovanja, v naselju Koper. Navedeni nepremičnini predstavljata zaokrožitev obstoječih gradbenih parcel, ki se nahajata v neposredni bližini in sta v lasti fizičnih oseb. Nepremičnina s parc. št. 1369/2 k.o. Sv. Anton, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Sv. Anton. Nepremičnine s parc. št. 737/77, 731, 702/8, 702/2 in 702/22, k.o. Škofije, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v območju za stanovanja, v naselju Sp. Škofije. Nepremičnine s parc. št. 1076/2, 1078/2 in 1215/1, k.o. Oltra, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v območju centralnih dejavnosti, v naselju Ankaran. Nepremičnine s parc. št. 1364/1, 1364/20, 1364/22, 1365/19, 1365/20 in 1365/21 k.o. Oltra, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, ki je namenjeno za stanovanja, v naselju Ankaran. Vse predmetne nepremičnine se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper (UO, št. 19/88, 7/01, 24/01 in Uradni list RS, št. 49/05, 95/06, 124/08, 22/09), razen nepremičnin s parc. št. 1364/20, 1365/19, 1365/20 in 1365/21, vse k.o. Oltra, ki se nahajajo na območju, ki se ureja z ZN Dolge njive – Campi lunghi, pod cerkvijo v Ankaranu (Uradne objave, št. 6/2001, Uradni list RS, št. 47/06 – obvezna razlaga). Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe predstavljajo stvarno premoženje, v lasti Mestne občine Koper, katero slednja ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, skladno s 4. členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07). Kolikor bi se na nepremičninah, ki so predmet javne dražbe izkazalo, da so obremenjene z gospodarsko javno infrastrukturo, se kupec zaveže skleniti ustrezno služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene infrastrukture. Posamezna nepremičnina bo prodana dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno. Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Koper pravico zadržati vplačano varščino. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine. 6. Plačilo celotne kupnine: kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8 dneh od sklenitve pogodbe oziroma v 8 dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto. 7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 8. 9. 2009 v prostorih sejne sobe v pritličju Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom ob 10. uri. Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 8 te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oziroma ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati na javni dražbi. 8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom RS lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu; – predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba; – predloži izvirnik veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko, če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik; – predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen, v primeru če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec. Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. 9. Varščina: udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino v višini 20% od izklicne cene nepremičnin na podračun proračuna Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-0100005794, obvezni sklic na številko 00 478-683-2009. Rok za plačilo varščine je vključno ponedeljek 7. 9. 2009. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine. V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, organizator javne dražbe obdrži varščino. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe Javna dražba bo ustna. Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Dražbo vodi član Komisije za vodenje postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju komisija) ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno nepremičnino. Takrat komisija ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe. Če izklicna cena ni bila dosežena je javna dražba neuspešna. Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija. Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge. 11. Stroški vezani na pogodbo: stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec nepremičnin. 12. Drugi pogoji: Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture. 13. Zakonska podlaga: za izvedbo javne dražbe se uporabljajo določbe 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07). 14. Dodatna pojasnila: vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, tel. 05/66-46-273, v času uradnih ur.

AAA Zlata odličnost