Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2009 z dne 21. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2009 z dne 21. 8. 2009

Kazalo

3062. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Vojnik (uradno prečiščeno besedilo – UPB1), stran 9359.

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06 in 67/06) ter na podlagi 106. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet Občine Vojnik na 23. redni seji dne 21. 5. 2009 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vojnik, ki obsega:
– Odlok o podeljevanju priznanj Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 17/96)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 63/00)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podeljevanju priznanj Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 58/09)
O D L O K
o podeljevanju priznanj Občine Vojnik (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
1. člen
S tem odlokom se določajo priznanja Občine Vojnik (v nadaljnjem besedilu: občine) in ureja postopek za njihovo podeljevanje.
2. člen
Priznanja občine so:
1. Zlati vojniški grb
2. Srebrni vojniški grb
3. Bronasti vojniški grb
4. Priznanje Občine Vojnik.
3. člen
Priznanje občine se podeljuje v pisni obliki posameznikom, skupinam, organizacijam, podjetjem, društvom, zavodom in drugim pravnim osebam. Ob priznanju se lahko dodeli tudi denarna nagrada v znesku, ki jo določi občinski svet.
4. člen
Zlati vojniški grb se podeli občanu, katerega večletno delo in aktivnosti predstavljajo izjemen prispevek na kateremkoli področju človekove ustvarjalnosti, ki imajo trajen pomen za razvoj, ugled in promocijo Občine Vojnik.
Ob podelitvi zlatega vojniškega grba se izda osebi posebna listina, s katero se podelijo tudi častne pravice, ki so navedene v aneksu k odloku.
5. člen
Srebrni vojniški grb se podeli za izredno življenjsko delo, za vrhunske uspehe, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Vojnik ali za zelo pomembne dosežke v zadnjem obdobju in kot spodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo.
6. člen
Bronasti vojniški grb se podeli za pomembne uspehe v zadnjem obdobju in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.
Podeljuje se tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost.
7. člen
Zlati grb je izdelan iz zlata (30 g) čistine 585/000 (14 karatov). Srebrni grb je izdelan iz srebra (30 g) čistine 900/000. Bronasti grb je izdelan iz zlitine cinka in bakra.
Letno se podeli največ en zlati, dva srebrna in trije bronasti grbi. Občinski svet s sklepom določi število in prejemnike grbov, ki se podelijo v tekočem letu.
8. člen
Priznanja podeli občinski svet praviloma enkrat letno ob občinskem prazniku na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Priznanje občine se lahko podeli tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost. Priznanje se podeli brez razpisa in takoj, ko je mogoče.
Brez javnega razpisa se lahko priznanje podeli tudi posamezniku, skupini, organizaciji, podjetju, društvu, zavodu, krajevni skupnosti in drugi pravni osebi ob prazniku, enkratnem posameznem dosežku ali drugi svečani priložnosti. Priznanje se podeli z listino. S sklepom župana se lahko hkrati s priznanjem podeli tudi denarna nagrada, katere višino določi župan. O podelitvi priznanj odloča župan.
9. člen
Razpis o podelitvi priznanj mora vsebovati podatke:
– kdo podeljuje priznanja,
– koliko priznanj je lahko podeljenih,
– za katera področja se razpisujejo priznanja,
– komu se lahko podeli priznanje,
– denarna vrednost nagrade,
– kdo je lahko predlagatelj,
– katere podatke mora vsebovati predlog,
– rok za predložitev predlogov.
10. člen
Predloge za podelitev priznanj občine lahko podajo fizične in pravne osebe. Predlagatelj za podelitev priznanja ne more predlagati samega sebe.
11. člen
Predlog za podelitev priznanja mora biti predložen v pisni obliki in mora vsebovati podatke o kandidatu ter utemeljitev predloga.
12. člen
Sredstva za priznanja se zagotavljajo v proračunu občine.
13. člen
Občinska uprava vodi o podelitvi občinskih priznanj uradno evidenco.
14. člen
Vsa podeljena priznanja je mogoče iz utemeljenih razlogov tudi odvzeti, po enakem postopku kot so bila podeljena.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0011-2009 (12)
Vojnik, dne 21. maja 2009
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

AAA Zlata odličnost