Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2009 z dne 21. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2009 z dne 21. 8. 2009

Kazalo

SV 873/2009 Ob-5689/09 , Stran 2205
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 873/2009, z dne 12. 8. 2009, je bila nepremičnina, stanovanje številka 8 – trisobno stanovanje v III. nadstropju, v izmeri 91,69 m2 in drugih prostorov (klet) s pripadajočim delom skupnih prostorov stavbe, v večstanovanjski hiši v Mariboru, na naslovu Maistrova ulica 3, 2000 Maribor, stoječi na parceli številka 938/1, katastrska občina Maribor-Grad, last zastavitelja Zobec Janeza, EMŠO 2604962500455, stanujočega Maistrova ulica 3, Maribor, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 10/91, z dne 11. 12. 1991 in menjalne pogodbe z dne 21. 10. 1998, zastavljena v korist upnice Unicredit Banke Slovenija d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka 5446546000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 93.000,00 EUR s pripadki, pri čemer je končni rok zapadlosti terjatve 31. 8. 2039.

AAA Zlata odličnost