Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2009 z dne 21. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2009 z dne 21. 8. 2009

Kazalo

3065. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora v zavode za prestajanje kazni zapora, stran 9361.

Na podlagi drugega odstavka 207. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 40/09) izdaja minister za pravosodje
N A V O D I LO
o spremembah in dopolnitvah Navodila o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora v zavode za prestajanje kazni zapora
1. člen
V Navodilu o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora v zavode za prestajanje kazni zapora (Uradni list RS, št. 78/00, 44/03, 86/04, 127/06, 7/07, 112/07, 25/08 in 121/08) se v 2. točki 3. člena prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– polnoletne obsojenke z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji ne glede na višino izrečene kazni zapora;«. Četrta alinea se črta.
V 3. točki se črta četrta alinea.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se črta besedilo »polnoletne obsojenke, ki so obsojene na kazen zapora do dveh mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega dveh mesecev zapora,«.
V 2. točki se črta četrta alinea.
3. člen
V 3. točki 5. člena se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– polnoletne in mlajše polnoletne obsojenke ter mladoletnice, ki so obsojene na mladoletniški zapor, z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji ne glede na višino izrečene kazni zapora oziroma mladoletniškega zapora.«. Druga in tretja alinea se črtata.
V 4. točki se besedi »mladoletne obsojence« nadomestita z besedo »mladoletnike«.
5. in 6. točka se črtata.
Dosedanje 7., 8., 10. in 11. točka postanejo 5., 6., 7. in 8. točka.
4. člen
V 6. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. V polodprti oddelek Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig:
– polnoletne in mlajše polnoletne obsojenke ter mladoletnice, ki so obsojene na mladoletniški zapor, z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji ne glede na višino izrečene kazni zapora oziroma mladoletniškega zapora.«
V 3. točki se besedi »mladoletne obsojence« nadomestita z besedo »mladoletnike«.
5. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
Pristojno okrajno sodišče osebo, ki ji je bil določen uklonilni zapor v postopku o prekršku, pošlje na prestajanje uklonilnega zapora po naslednjem razporedu:
1. V Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje:
– moške z območja Mestne občine Celje, občin Vojnik, Štore, Dobrna, Laško, Radeče, Mozirje, Gornji Grad, Ljubno, Solčava, Luče, Nazarje, Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, Šentjur, Dobje, Šmarje pri Jelšah, Kozje, Bistrica ob Sotli, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Mestne občine Velenje, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Žalec, Vransko, Tabor, Prebold, Braslovče, Polzela in Rečica ob Savinji.
2. V Oddelek Nova Gorica Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper:
– moške z območja občin Ilirska Bistrica, Postojna, Pivka, Sežana, Divača, Hrpelje - Kozina, Komen, Mestne občine Koper, Izola, Piran, Renče - Vogrsko, Borovnica, Logatec, Vrhnika, Cerknica, Loška Dolina, Bloke, Ajdovščina, Vipava, Idrija, Cerkno, Tolmin, Bovec, Kobarid, Mestne občine Nova Gorica, Brda, Kanal ob Soči, Šempeter - Vrtojba, Miren - Kostanjevica, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jezersko, Naklo, Preddvor, Jesenice, Žirovnica, Kranjska Gora, Mestna občina Kranj, Radovljica, Bled, Bohinj, Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki, Žiri, Šenčur in Tržič.
3. V Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana:
– moške z območja Mestne občine Ljubljana, občin Dol pri Ljubljani, Medvode, Vodice, Brezovica, Ig, Škofljica, Velike Lašče, Dobrova - Polhov Gradec, Horjul, Domžale, Trzin, Lukovica, Mengeš, Moravče, Grosuplje, Dobrepolje, Ivančna Gorica, Hrastnik, Kamnik, Komenda, Kočevje, Kostel, Osilnica, Litija, Ribnica, Sodražica, Loški potok, Trbovlje, Log - Dragomer, Šmartno pri Litiji in Zagorje ob Savi.
4. V Zavod za prestajanje kazni zapora Ig:
– ženske z območja vseh občin Republike Slovenije.
5. V Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor:
– moške z območja občin Dravograd, Lenart, Benedikt, Sveta Ana, Cerkvenjak, Mestne občine Maribor, Hoče - Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Duplek, Rače - Fram, Starše, Ormož, Mestne občine Ptuj, Hajdina, Markovci, Destrnik, Trnovska vas, Dornava, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Žetale, Videm, Podlehnik, Zavrč, Radlje ob Dravi, Muta, Podvelka, Ribnica na Pohorju, Vuzenica, Ravne na Koroškem, Prevalje, Črna na Koroškem, Mežica, Mestne občine Slovenj Gradec, Mislinja, Ruše, Selnica ob Dravi, Lovrenc na Pohorju, Pesnica, Kungota, Šentilj, Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž in Oplotnica.
6. V Oddelek Novo mesto Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana:
– moške z območja Mestne občine Novo mesto, občin Dolenjske Toplice, Mirna peč, Žužemberk, Šentjernej, Škocjan, Brežice, Črnomelj, Semič, Krško, Metlika, Sevnica, Mokronog - Trebelno, Straža, Šentrupert, Šmarješke Toplice, Kostanjevica na Krki in Trebnje.
7. V Oddelek Murska Sobota Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor:
– moške z območja občin Gornja Radgona, Radenci, Sv. Jurij v Slovenskih goricah, Lendava, Dobrovnik, Črenšovci, Velika Polana, Kobilje, Odranci, Turnišče, Ljutomer, Križevci, Razkrižje, Veržej, Mestne občine Murska Sobota, Beltinci, Cankova, Tišina, Gornji Petrovci, Hodoš, Šalovci, Kuzma, Grad, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Apače, Cirkulane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Sveti Jurij ob Ščavnici.«
6. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-276/2009
Ljubljana, dne 28. julija 2008
EVA 2009-2011-0058
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost