Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2009 z dne 10. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2009 z dne 10. 8. 2009, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3019. Zakon o tujcih (uradno prečiščeno besedilo) (ZTuj-1-UPB6)

MINISTRSTVA

3020. Pravilnik o natančnejših pogojih, ki jih morajo izpolnjevati specializirane prodajalne za promet z zdravili na drobno, in o postopku ugotavljanja teh pogojev

BANKA SLOVENIJE

3021. Sklep o dopolnitvah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3022. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za julij 2009

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3023. Tarifna priloga 2009 h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti

OBČINE

Kamnik

3024. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda v Občini Kamnik

Križevci

3025. Sklep o višini ekonomske cene Vrtca Križevci za leto 2009
3026. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Ljubljana

3027. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Salezijanskega zavoda Rakovnik
3028. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BS 6/4-1 Gmajna, BR 6/1 Stare Črnuče in BP 6/3 Opekarna Črnuče
3029. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠS 2/2-1 in ŠS 2/2-2 Korotansko naselje

Murska Sobota

3030. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za ožje mestno središče mesta Murska Sobota

Podlehnik

3031. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podlehnik za leto 2008

Velike Lašče

3032. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče

POPRAVKI

3033. Popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-H)
3034. Popravek Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L3 – Dragomer
3035. Popravek Sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti