Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2009 z dne 10. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2009 z dne 10. 8. 2009

Kazalo

3035. Popravek Sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi, stran 9186.

Popravek
V Sklepu o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi, številka sklepa 032-0001/2009-21-14 z dne 19. 3. 2009, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 46/09 z dne 19. 6. 2009, se besedilo I. člena pravilno glasi:
»Ukine se status družbene lastnine v splošni rabi na zemljišču parc. št. 1430/2 v izmeri 427 m2, ZKV 560, k.o. Kozje.«
Št. 032-0001/2009-21
Kozje, dne 7. avgusta 2009
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.