Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2009 z dne 10. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2009 z dne 10. 8. 2009

Kazalo

3026. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 9147.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB) ter 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01, 74/02) je Občinski svet Občine Križevci na 21. redni seji dne 30. 7. 2009 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
I.
Ukine se status javnega dobra na zemljiški parceli št.:
+-------------+-------------+-----------+-----------+----------+
|Par. št.   |vrsta rabe  |površina  |zk vložek |k.o.   |
+-------------+-------------+-----------+-----------+----------+
|1306     |funkcionalni |9 m2    |00440   |Vučja vas |
|       |objekt    |      |      |     |
+-------------+-------------+-----------+-----------+----------+
II.
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega dobra in postanejo last Občine Križevci.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031-01/09-140
Križevci, dne 30. julija 2009
Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.