Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2009 z dne 14. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2009 z dne 14. 8. 2009

Kazalo

Ob-5641/09 , Stran 2150
1. Navedba prodajalca: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje. 2. Predmet prodaje so naslednja stavbna zemljišča: a) Lokacija v k.o. Ostrožno Predmet prodaje so stavbna zemljišča označena s parc. št. 608/92 – dvorišče, v izmeri 907 m2, parc. št. 608/65 – travnik, v izmeri 2.184 m2, obe vpisane v vl. št. 2276 k.o. Ostrožno, parc. št. 608/75 – zelenica, v izmeri 1.145 m2, parc. št. 608/69 – zelenica, v izmeri 1.438 m2, obe vpisane v vl. št. 1425 k.o. Ostrožno. Zemljišče se prodaja kot celota, na njem je v skladu z ZN za kompleks Aero (Uradni list SRS, št. 22/77 – proj. št. 156/73 ZNG) predvidena gradnja za proizvodne, servisne in gospodarske dejavnosti. Izklicna cena zemljišča znaša 165 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 5.674 m2 936.210,00 EUR. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%. b) Lokacija v k.o. Teharje Predmet prodaje je stavbno zemljišče označeno s parc. št. 133/1 – travnik, v izmeri 647 m2, vpisana v vl. št. 539 k.o. Teharje, parc. št. 133/25 – travnik, v izmeri 430 m2, vpisana v vl. št. 1208 k.o. Teharje, parc. št. 134/10 – njiva, v izmeri 2304 m2, parc. št. 134/11 – njiva, v izmeri 1422 m2, parc. št. 134/12 – njiva, v izmeri 1342 m2, parc. št. 134/13 – njiva, v izmeri 1405 m2, parc. št. 134/14 – njiva, v izmeri 905 m2, vse vpisane v vl. št. 1165 k.o. Teharje. Zemljišče se prodaja kot celota, na njem je v skladu z ZN za območje Plinarne (Uradni list RS, št. 18/91 – proj. št. 587/90 RC Planiranje) predvidena gradnja za proizvodne, servisne in gospodarske dejavnosti. Izklicna cena zemljišča znaša 150 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 8.455 m2 1.268.250,00 EUR. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%. c) Lokacija v k.o. Spodnja Hudinja Predmet prodaje so stavbna zemljišča označena s parc. št. 1319/7 – travnik, v izmeri 634 m2, parc. št. 1321/15 – travnik, v izmeri 324 m2, parc. št. 1321/13 – njiva, v izmeri 13 m2, parc. št. 1322/3 – funkc. objekt v izmeri 4 m2, zelenica, v izmeri 3.604 m2, parc. št. 1318/1 – travnik, v izmeri 2.143 m2, parc. št. 1324/1 – pot, v izmeri 1.697 m2, parc. št. 1320/2 – cesta, v izmeri 167 m2, parc. št. 1322/1 – travnik, v izmeri 8.785 m2, parc. št. 1332/1 – cesta, v izmeri 38 m2, zelenica, v izmeri 1.461 m2, vse vpisane v vl. št. 1614 k.o. Spodnja Hudinja, parc. št. 1323 – igrišče, v izmeri 8.336 m2, vpisana v vl. št. 1520 k.o. Spodnja Hudinja, parc. št. 1328 – zelenica, v izmeri 924 m2, vpisana v vl. št. 778 k.o. Spodnja Hudinja. Zemljišče se prodaja kot celota, na njem so v skladu z ZN Dolgo polje I in ŠRC Golovec (RC – planiranje, proj. št. 10/83, Uradni list SRS, št. 14/86) predvideni odprti športno rekreacijski objekti in sejemski program. Izklicna cena zemljišča znaša 136,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 28.130 m2 3.825.680,00 EUR. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%. d) Lokacija v k.o. Spodnja Hudinja Predmet prodaje sta stavbni zemljišči označeni s parc. št. 877/8 – parkirišče, v izmeri 1462 m2 in parc. št. 877/10 – parkirišče v izmeri 291 m2, obe vpisani v vl. št. 398 k.o. Spodnja Hudinja. Zemljišče se prodaja kot celota, na njem je v skladu z ZN Hudinja XII – XIII (Uradni list SRS, št. 22/77- proj. št. 216/70 ZNG ter Uradni list RS, št. 63/93) predvidena stanovanjska gradnja in spremljajoče dejavnosti. Izklicna cena zemljišča znaša 180,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 1.753 m2 315.540,00 EUR. V ceno ni vštet davek na promet z nepremičninami 2%, ki ga plača kupec. Zemljišče je obremenjeno z zakupnikom, ki ima pri nakupu prednostno pravico. e) Lokacija v k.o. Spodnja Hudinja Predmet prodaje je stavbno zemljišče označeno s parc. št. 1201/5 – dvorišče, v izmeri 642 m2 in gospodarsko poslopje, v izmeri 53 m2, vpisano v vl. št. 778 k.o. Spodnja Hudinja. Zemljišče se prodaja kot celota, na njem je v skladu z ZN Dolgo polje (proj. št. 11/83; RC Celje, TOZD Planiranje, Uradni list SRS, št. 14/86) predvidena stanovanjska gradnja in spremljajoče dejavnosti. Izklicna cena zemljišča znaša 130,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 695 m2 90.350,00 EUR. V ceno ni vštet davek na promet z nepremičninami 2%, ki ga plača kupec. f) Lokacija v k.o. Ostrožno Predmet prodaje je stavbno zemljišče označeno s parc. št. 570/16 – njiva, v izmeri 778 m2, parc. št. 570/17 – njiva, v izmeri 422 m2, obe vpisani v vl. št. 2148 k.o. Ostrožno, parc. št. 555/10 – travnik, v izmeri 256 m2, parc. št. 571/6 – njiva, v izmeri 37 m2, obe vpisani v vl. št. 537 k.o. Ostrožno, parc. št. 573/1 – njiva, v izmeri 7 m2, parc. št. 573/3 – njiva, v izmeri 368 m2, obe vpisani v vl. št. 563 k.o. Ostrožno, parc. št. 571/8 – njiva, v izmeri 616 m2, parc. št. 571/10 – njiva, v izmeri 27 m2, obe vpisani v vl. št. 600 k.o. Ostrožno, parc. št. 570/13 – travnik, v izmeri 407 m2, parc. št. 570/14 – travnik, v izmeri 41 m2, parc. št. 570/15 – travnik, v izmeri 262 m2, vse vpisane v vl. št. 1741 k.o. Ostrožno, parc. št. 570/20 – njiva, v izmeri 1 m2, vpisana v vl. št. 1980 k.o. Ostrožno, parc. št. 553/20 – travnik, v izmeri 403 m2, vpisana v vl. št. 1987 k.o. Ostrožno. Zemljišča se prodajajo kot celota, na njih je v skladu z ZN Dolgo polje III. (proj. št. 06/04; IUP d.o.o., Inštitut za urejanje prostora, Uradni list RS, št. 12/05) predvidena gradnja dveh samostojnih večstanovanjskih objektov (vila-blok) in parkirišča s 30 p.m. Izklicna cena zemljišča znaša 150,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 3.625 m2 543.750,00 EUR. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%. g) Lokacija v k.o. Šmiklavž Predmet prodaje je stavbno zemljišče označeno s parc. št. 1383/6 – neplodno, v izmeri 326 m2, vpisana v vl. št. 479 k.o. Šmiklavž. Zemljišče se prodaja kot celota, na njem je v skladu s PUP za obmestni prostor MOC (elab. št. 322/98, ZPI, Uradni list RS, št. 108/01) predvidena stanovanjska gradnja in spremljajoče dejavnosti. Izklicna cena zemljišča znaša 63,75 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 326 m2 20.782,50 EUR. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%. h) Lokacija v k.o. Trnovlje Predmet prodaje je stavbno zemljišče označeno s parc. št. 382/1 – njiva, v izmeri 2.146 m2, vpisano v vl. št. 1975 k.o. Trnovlje. Zemljišče leži v območju ZN Trnovlje jug (Uradni list SRS št. 23/86 – proj. št. 7/84 RC Planiranje) na katerem je predvidena gradnja za proizvodne, servisne in gospodarske dejavnosti. Izklicna cena zemljišča znaša 102,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 2.146 m2 218.892,00 EUR. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%. i) Lokacija v k.o. Spodnja Hudinja Predmet prodaje je stavbno zemljišče označeno s parc. št. 994/3 – travnik, v izmeri 478 m2, vpisano v vl. št. 2597 k.o. Spodnja Hudinja. Zemljišče se prodaja kot celota, na njem je v skladu z ZN Golovec (URBANA urbanizem projektiranje Kočar in Kočar d.o.o., proj. št. 431/02, Uradni list RS, št. 69/02) predvidena stanovanjska gradnja in spremljajoče dejavnosti. Izklicna cena zemljišča znaša 100,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 478 m2 47.800,00 EUR. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%. j) Lokacija v k.o. Teharje Predmet prodaje je stavbno zemljišče označeno s parc. št. 245/6 – pašnik, v izmeri 3853 m2, vpisana v vl. št. 312 k.o. Teharje. Zemljišče leži v območju ZN Industrija jug (Uradni list SRS št. 22/77 – proj. št. 216/70 ZNG) na katerem je predvidena gradnja za proizvodne, servisne in gospodarske dejavnosti – z možnostjo gradnje po spremembi prostorskega akta. Izklicna cena zemljišča znaša 192 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 3853 m2 739.776,00 EUR. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%. k) Lokacija v k.o. Ostrožno Predmet prodaje je stavbno zemljišče označeno s parc. št. 608/102 – dvorišče, v izmeri 462 m2, vpisano v vl. št. 1403 k.o. Ostrožno. Zemljišče leži v območju ZN Glazija (Uradni list SRS št. 31/84 – proj. št. 33/82 – RC Planiranje). Izklicna cena zemljišča znaša 150,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 462 m2 69.300,00 EUR. V ceno ni vštet davek na promet z nepremičninami 2%, ki ga plača kupec. l) Lokacija v k.o. Celje Predmet prodaje je stavbno zemljišče označeno s parc. št. 2407/4 – dvorišče, v izmeri 230 m2, vpisano v vl. št. 1559 k.o. Celje. Zemljišče leži v območju ZN Starega mestnega jedra Celje s spremembami in dopolnitvami (Uradni list SRS št. 42/86 – proj. št. 9/83 RC Planiranje). Izklicna cena zemljišča znaša 113,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 230 m2 25.990,00 EUR. V ceno ni vštet davek na promet z nepremičninami 2%, ki ga plača kupec Za vsa stavbna zemljišča, ki so predmet prodaje velja, da v ceni ni zajet komunalni prispevek, in se bo obračunal glede na predložen projekt investitorja v upravnem postopku z odmerno odločbo. Izbrani ponudnik je dolžan sam poskrbeti za ureditev terena, skladno z veljavnim zazidalnim načrtom. 3. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. 4. Oblika in pogoji pod katerimi morajo interesenti predložiti ponudbo: a) Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno. b) Ponudniki morajo pisne ponudbe z dokazili in prilogami poslati v zaprti ovojnici najkasneje do 26. 8. 2009 do 10. ure na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje, z oznako: »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb-prodaja stavbnih zemljišč« ali osebno predložiti v tajništvo navedenega oddelka – II. nadstropje. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. c) V ponudbi morajo ponudniki navesti: – naziv ponudnika, in sicer fizične osebe: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, EMŠO, davčno številko, transakcijski račun in fotokopijo osebnega dokumenta, pravne osebe: naziv in sedež, telefonsko številko, davčno številko, transakcijski račun, podpisnika pogodbe oziroma zakonitega zastopnika; – predmet ponudbe, kjer mora biti jasno razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, – pravne osebe predložijo izpis iz registra, ki ni starejši od 30 dni, iz katerega mora biti razvidno, da imajo sedež v RS; – samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS), – fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS, – dokazilo o plačilu varščine v višini 10% od izklicne cene na transakcijski račun Mestne občine Celje, št. 01211-0100002855, z obveznim sklicem na št. 28 75108-7221002-7000009. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, bo prodajalec varščino vrnil brezobrestno v 30 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika, izbranemu ponudniku pa vračunal v ceno stavbnega zemljišča. Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu. d) Način in rok plačila kupnine. Celotno kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 8 dni po podpisu pogodbe. e) Izbrani ponudnik nosi vse stroške v zvezi s prodajo zemljišča (plačilo davka, stroški notarskih storitev). f) Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji zemljišča z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla (pogodbe) ustavi. g) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od pravnomočnosti sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika posameznika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati. h) Če ponudnik predloži nepopolno ponudbo, komisija le to s sklepom zavrže in o tem obvesti ponudnika. 5. Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi MOC-Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje (II. nadstropje) 27. 8. 2009, ob 10. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega in finančnega premoženja MOC in vse ponudnike o izboru najugodnejšega ponudnika obvestila v 8 dneh po javnem odpiranju ponudb. Če bo več ponudb enakih, se pri izbiri najugodnejšega ponudnika upošteva načelo proste presoje. 6. Vsa dodatna pojasnila v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Celje, tel. 03/42-65-641 in 03/42-65-604.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti