Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2009 z dne 14. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2009 z dne 14. 8. 2009

Kazalo

Ob-5652/09 , Stran 2147
Uporabnikom povzetkov računovodskih izkazov družbe Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana. V skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja in mednarodnimi stališči o revidiranju, ki jih je izdalo Mednarodno združenje računovodskih strokovnjakov, smo revidirali računovodske izkaze družbe Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana za leto, ki se je končalo 31. 12. 2008. Ti izkazi so pripravljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU. Iz revidiranih računovodskih izkazov družbe izhajajo povzetki računovodskih izkazov, ki vsebujejo bilanco stanja na dan 31. 12. 2008, izkaz poslovnega izida ter izkaz bilančnega dobička za tedaj končano leto. V svojem poročilu z dne 30. 4. 2009 smo o računovodskih izkazih, iz katerih izhajajo povzetki računovodskih izkazov, izrazili pozitivno mnenje. Po našem mnenju so priloženi povzetki računovodskih izkazov v vseh pomembnih pogledih skladni z računovodskimi izkazi iz katerih izhajajo. Zaradi boljšega razumevanja finančnega stanja družbe na dan 31. 12. 2008, njenega poslovnega in finančnega izida v letu 2008 ter področja naše revizije, je treba povzetke računovodskih izkazov brati v povezavi z računovodskimi izkazi, iz katerih izhajajo, in z našim revizijskim poročilom o njih.

AAA Zlata odličnost