Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2006 z dne 21. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2006 z dne 21. 2. 2006, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

737. Uredba o dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga z oljčnim oljem

MINISTRSTVA

704. Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb
705. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil

OBČINE

Celje

706. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
707. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Jesenice

708. Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede

Medvode

709. Sklep o uvrstitvi ravnatelja v plačni razred

Metlika

710. Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede
711. Sklep o uvrstitvi tajnika občinske uprave Občine Metlika v plačni razred

Miren-Kostanjevica

712. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju opuščene gramoznice “Primorje d.d. Ajdovščina” v Mirnu (Uradno glasilo št. 6/2000)

Moravske Toplice

713. Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede

Murska Sobota

714. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Murska Sobota
715. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadzoru izvajanja občinskih predpisov v Mestni občini Murska Sobota
716. Odlok o spremembah Odloka o javnem redu v Mestni občini Murska Sobota
717. Odlok o spremembah Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Mestne občine Murska Sobota
718. Program priprave strategije prostorskega razvoja Mestne občine Murska Sobota (SPR MOMS)

Nova Gorica

719. Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede

Odranci

720. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2006

Ravne na Koroškem

721. Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede

Sevnica

722. Pravilnik o kriterijih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sevnica
723. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Sevnica
724. Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2006
725. Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica za leto 2006

Sežana

726. Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2006
727. Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sežana
728. Sklep o določitvi ekonomske cene programov v Javnem zavodu Vrtec Sežana
729. Sklep o začasnih izpisih, odsotnosti otroka zaradi bolezni in določitvi obratovalnega časa Javnega zavoda Vrtec Sežana

Sveta Ana

730. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sveta Ana
731. Pravilnik za urejanje letnega programa športa v Občini Sveta Ana

Škofja Loka

732. Sklep o uvrstitvi direktorjev javnih zavodov v plačne razrede za določitev osnovne plače

Tabor

733. Program priprave občinskega lokacijskega načrta Pondor – jug

Trebnje

734. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2006
735. Odlok o priznanjih Občine Trebnje
736. Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Trebnje

POPRAVKI

738. Popravek Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu

Razglasni del

Sodni register

Vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti