Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2006 z dne 21. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2006 z dne 21. 2. 2006

Kazalo

708. Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede, stran 1679.

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05, uradno prečiščeno besedilo, ZSPJS-UPB4) in prvega odstavka 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05 in 103/05) izdajam v zvezi z uvrstitvijo v plačne razrede za določitev osnovne plače direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Jesenice, naslednji
S K L E P
o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Regionalne agencije Zgornje Gorenjske, Spodnji Plavž 24 a, Jesenice, se za določitev osnovne plače uvrsti v 46. plačni razred.
Delovno mesto ravnatelja javnega zavoda Vzgojno varstvena organizacija, Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 21, Jesenice, se za določitev osnovne plače uvrsti v 47. plačni razred.
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Ljudska univerza Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 3a, Jesenice, se za določitev osnovne plače uvrsti v 49. plačni razred.
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, Trg Toneta Čufarja 4, Jesenice, se za določitev osnovne plače uvrsti v 40. plačni razred.
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice, Trg Toneta Čufarja 4, Jesenice, se za določitev osnovne plače uvrsti v 44. plačni razred.
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 45, Jesenice, se za določitev osnovne plače uvrsti v 46. plačni razred.
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice, Cesta železarjev 35, Jesenice, se za določitev osnovne plače uvrsti v 45. plačni razred.
Št. 100-10/2005
Jesenice, dne 14. februarja 2006
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant l.r.