Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2006 z dne 21. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2006 z dne 21. 2. 2006

Kazalo

728. Sklep o določitvi ekonomske cene programov v Javnem zavodu Vrtec Sežana, stran 1698.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03 in 72/05) in 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03 in 77/05) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99, 3/01 in 40/03) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 9. 2. 2006 sprejel
S K L E P
o določitvi ekonomske cene programov v Javnem zavodu Vrtec Sežana
1.
Potrdi se ekonomska cena novega poldnevnega programa I. starostnega obdobja, ki znaša 52.468,00 SIT, in 3,9% povprečni dvig ekonomske cene programov Vrtca Sežana z veljavnostjo od 1. 2. 2006, pri čemer se ekonomska cena celodnevnih programov I. starostnega obdobja poviša za 3,87%, ekonomska cena celodnevnih programov II. starostnega obdobja za 3,84%, ekonomska cena poldnevnega programa II. starostnega obdobja za 3,94% in znaša:
+---------------+------------+---------------------+-------------+----------+
|Program    |      |   Sedanja cena SIT| Predlog cene| Povišanje|
|        |      |           |     SIT|     %|
|        |      |           |       |     |
+---------------+------------+---------------------+-------------+----------+
|1. I.     |Program   |        87.421|    90.918|    4%|
|star.stop.   |Živila za 22|        7.942|    8.125|   2,3%|
|od 1–3 let   |dni     |           |       |     |
+---------------+------------+---------------------+-------------+----------+
|        |Skupaj   |        95.363|    99.043|   3,87%|
|        |      |           |       |     |
+---------------+------------+---------------------+-------------+----------+
|2. Poldnevni  |Program   |        48.567|    50.510|    4%|
|od 1–3 let   |Živila 22  |        1.914|    1.958|   2,3%|
|        |dni     |           |       |     |
+---------------+------------+---------------------+-------------+----------+
|        |Skupaj   |       50.481*|    52.468|   3,94%|
|        |      | *cena, če bi oddelek|       |     |
|        |      |       obstajal|       |     |
+---------------+------------+---------------------+-------------+----------+
|3. II. star.  |Program   |        67.410|    70.106|    4%|
|stop.     |Živila za 22|        6.820|    6.977|   2,3%|
|od 3–6 let   |dni     |           |       |     |
+---------------+------------+---------------------+-------------+----------+
|        |Skupaj   |        74.230|    77.083|   3,84%|
|        |      |           |       |     |
+---------------+------------+---------------------+-------------+----------+
|4. Poldnevni  |Program   |        48.391|    50.327|    4%|
|od 3–6 let   |Živila za 22|        1.914|    1.958|   2,3%|
|        |dni     |           |       |     |
+---------------+------------+---------------------+-------------+----------+
|        |Skupaj   |        50.305|    52.285|   3,94%|
|        |      |           |       |     |
+---------------+------------+---------------------+-------------+----------+
Cena jasličnega oddelka, od katere se izračunava prispevek staršev, znaša od 1. 2. 2006 dalje 83.096,00 SIT.
2.
Ta sklep velja takoj.
Št. 032-2/2006-7
Sežana, dne 9. februarja 2006
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l.r.