Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2006 z dne 21. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2006 z dne 21. 2. 2006

Kazalo

721. Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede, stran 1692.

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05, uradno prečiščeno besedilo, ZSPJS-UPB4) in prvega odstavka 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05 in 103/05) izdajam v zvezi z uvrstitvijo v plačne razrede za določitev osnovne plače direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Ravne na Koroškem, naslednji
S K L E P
o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Ljudska univerza Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 3, 2390 Ravne na Koroškem, se uvrsti v 45. plačni razred.
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Koroški gasilski zavod, Koroška cesta 13, 2390 Ravne na Koroškem, se uvrsti v 43. plačni razred.
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Športni zavod Ravne na Koroškem, Na Gradu 6, 2390 Ravne na Koroškem, se uvrsti v 41. plačni razred.
Delovno mesto ravnateljice javnega zavoda Vrtec Ravne na Koroškem, Čečovje 7a, 2390 Ravne na Koroškem, se uvrsti v 45. plačni razred.
Delovno mesto ravnateljice javnega zavoda Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, Na gradu 1, 2390 Ravne na Koroškem, se uvrsti v 46. plačni razred.
Št. 110-02-0001/2005-104
Ravne na Koroškem, dne 10. februarja 2006
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko l.r.