Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2006 z dne 21. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2006 z dne 21. 2. 2006

Kazalo

727. Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sežana, stran 1698.

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01, 6/02, 110/02, 5/03 in 2/04), 179. do 193. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 108/04) ter 122. in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99, 3/01 in 40/03) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 9. 2. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sežana
1. člen
V Pravilniku o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 23/04) se spremeni peta točka 6. člena tako, da se po novem glasi:
»5. priprava predloga prejemnikov sredstev in predložitev le tega direktorju občinske uprave, ki sprejme odločitev o dodelitvi sredstev.«
2. člen
V 9. členu se beseda »tričlanska« nadomesti z besedo »štiričlanska«. Doda se nova četrta alinea: »- enega predstavnika Odbora za zdravstvo in socialno varstvo«.
3. člen
11. člen se spremeni, tako da se po novem glasi: »Predlog izbora programov in višine sofinanciranja predloži komisija direktorju občinske uprave«.
4. člen
V 12. členu se besedilo »na podlagi s strani Odbora za zdravstvo in socialno varstvo potrjenega predloga komisije« nadomesti z »na podlagi predloga komisije iz prejšnjega člena«.
5. člen
V prvi alinei 4.točke 15. člena se pri besedilu neprekinjeno vsakodnevno izvajanje programa na območju Občine Sežana besedilo »15 točk« nadomesti s »25 točk«.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se začne uporabljati za sofinanciranje programov za leto 2006.
Št. 032-2/2006-12
Sežana, dne 9. februarja 2006
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l.r.