Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2006 z dne 21. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2006 z dne 21. 2. 2006

Kazalo

707. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore, stran 1679.

Energetika Celje javno podjetje, d.o.o. Smrekarjeva 1, Celje, skladno s 97. členom Energetskega zakona objavlja
C E N I K
daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
OBČINA CELJE
– obračun po merilcih
· variabilni del cene         10,693   SIT/KWh
· priključna moč – fiksni del cene  375,238   SIT/KW/mes.
Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v občini CELJE za VARIABILNI DEL CENE, velja od 1. 2. 2006 in za PRIKLJUČNO MOČ od 1. 11. 2004.
OBČINA ŠTORE
– obračun po merilcih
· variabilni del cene         12,976    SIT/KWh
· priključna moč – fiksni del cene  377,861   SIT/KW/mes.
Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v občini ŠTORE za VARIABILNI DEL CENE, velja od 1. 2. 2006 in za PRIKLJUČNO MOČ od 1. 11. 2004.
Vse navedene cene daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem so oblikovane skladno z Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike (Uradni list RS, št. 41/05).
Na navedene cene se skladno z Zakonom o davku na dodano vrednost obračuna še 20% davek na dodano vrednost.
Celje, dne 14. februarja 2006
Energetika Celje
javno podjetje, d.o.o.
mag. Aleksander Mirt l.r.
Direktor