Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2006 z dne 21. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2006 z dne 21. 2. 2006

Kazalo

710. Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede, stran 1680.

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 14/06) in prvega odstavka 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05 in 12/06) izdajam v zvezi z uvrstitvijo v plačne razrede za določitev osnovne plače direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Metlika, naslednji
S K L E P
o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede
1.
Delovno mesto ravnatelja javnega zavoda Otroški vrtec Metlika, Župančičeva cesta 1, 8330 Metlika, se za določitev osnovne plače uvrsti v 43. plačni razred.
2.
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Ljudska knjižnica Metlika, CBE 23, 8330 Metlika, se za določitev osnovne plače uvrsti v 43. plačni razred.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 3. 2006.
Št. 11006-4/2005
Metlika, dne 16. februarja 2006
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l.r.