Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2006 z dne 21. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2006 z dne 21. 2. 2006

Kazalo

732. Sklep o uvrstitvi direktorjev javnih zavodov v plačne razrede za določitev osnovne plače, stran 1705.

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05, uradno prečiščeno besedilo, ZSPJS-UPB4) in prvega odstavka 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05 in 103/05) izdajam v zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za določitev osnovne plače ravnatelja/direktorja javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je Občina Škofja Loka
S K L E P
o uvrstitvi direktorjev javnih zavodov v plačne razrede za določitev osnovne plače
1. člen
1. Delovno mesto direktorja javnega zavoda Zavod za šport Škofja Loka, Podlubnik 1C, Škofja Loka se za določitev osnovne plače uvrsti v 38. plačni razred.
2. Delovno mesto direktorja javnega zavoda Ljudska univerza Škofja Loka, Podlubnik 1A, Škofja Loka se za določitev osnovne plače uvrsti v 50. plačni razred.
3. Delovno mesto ravnatelja javnega zavoda Vrtec Škofja Loka, Podlubnik 1D, Škofja Loka se za določitev osnovne plače uvrsti v 47. plačni razred.
4. Delovno mesto direktorja javnega zavoda Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, se za določitev osnovne plače uvrsti v 45. plačni razred.
5. Delovno mesto direktorja javnega zavoda Zavod za pospeševanje turizma Blegoš, Poljanska cesta 2, Škofja Loka se za določitev osnovne plače uvrsti v 39. plačni razred.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 3. 2006.
Št. 11006-001/2005
Škofja Loka, dne 9. februarja 2006
Župan
Škofja Loka
Igor Draksler l.r.