Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2006 z dne 21. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2006 z dne 21. 2. 2006

Kazalo

713. Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede, stran 1681.

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05, uradno prečiščeno besedilo, ZSPJS-UPB4) in prvega odstavka 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05 in 103/05) izdajam v zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za določitev osnovne plače direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Moravske Toplice,
S K L E P
o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede
Delovno mesto direktorja javnega zavoda »Turistično-informativni center Moravske Toplice«, Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3 B, 9226 Moravske Toplice, se za določitev osnovne plače uvrsti v 32. plačni razred.
 
Delovno mesto ravnatelja javnega zavoda »Vrtci Občine Moravske Toplice«, Moravske Toplice, Levstikova ul. 11, 9226 Moravske Toplice, se za določitev osnovne plače uvrsti v 44. plačni razred.
Št. 110-01/05-5
Moravske Toplice, dne 31. januarja 2006
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.