Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2006 z dne 21. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2006 z dne 21. 2. 2006

Kazalo

724. Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2006, stran 1694.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05) in 16. člena Statuta Občine Sevnica – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 78/05) je Občinski svet Občine Sevnica na 26. redni seji dne 6. 2. 2006 sprejel
S K L E P
o primerljivi gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2006
1. člen
S tem sklepom se ugotavljajo primerljiva gradbena cena stanovanj, povprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednost stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2006.
2. člen
Primerljiva gradbena cena za 1 m2 neto tlorisne površine objekta, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega opremljanja in za vrednost zemljišča, je v Občini Sevnica dne 31. 12. 2005 znašala 172.984,40 SIT.
Vrednost se med letom valorizira v skladu s povprečnimi indeksi za stanovanjsko gradnjo, ki jih objavlja Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za gradbeništvo.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč so dne 31. 12. 2005 znašali:
– za individualno komunalno rabo = 9.209,50 SIT/m2 neto tlorisne stanovanjske oziroma poslovne površine;
– za kolektivno komunalno rabo = 14.223,90 SIT/m2 neto tlorisne stanovanjske oziroma poslovne površine.
Vrednosti se med letom valorizirajo z indeksom cen življenjskih potrebščin, ki jih objavlja Statistični urad Republike Slovenije.
4. člen
Vrednost 1 m2 stavbnega zemljišča je znašala dne 31. 12. 2005:
– za naselji Sevnica in Boštanj = 1.854,40 SIT/m2,
– za ostala naselja = 1.237,00 SIT/m². Vrednosti se med letom valorizirajo z indeksom cen življenjskih potrebščin, ki jih objavlja Statistični urad Republike Slovenije.
5. člen
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2006 dalje.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega Sklepa se preneha uporabljati Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2005 (Uradni list RS, št. 17/05).
Št. 35200-0002/2005
Sevnica, dne 6. februarja 2006
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.