Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2006 z dne 21. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2006 z dne 21. 2. 2006

Kazalo

706. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem, stran 1679.

Energetika Celje javno podjetje, d.o.o. Smrekarjeva 1, Celje, skladno s 97. členom Energetskega zakona objavlja
C E N I K
zemeljskega plina za tarifni odjem
TARIFNA SKUPINA                 cena v SIT/m3
1. Odjem plina do 250 m3 letno             143,31
2. Odjem plina od 251 do 4.500 m3 letno         91,47
3. Odjem plina od 4.501 do 40.000 m3 letno       90,53
4. Odjem plina od 40.001 do 100.000 m3 letno      88,80
Nove cene tarifnega odjema so oblikovane skladno s sklepom Mestnega sveta Mestne občine Celje, z dne 30. 1. 2001 in 29. 5. 2001 ter skladno z mehanizmom o oblikovanju cen zemeljskega plina za tarifni odjem. Nižje cene veljajo od 1. 2. 2006 dalje oziroma od prvega popisa števcev za naslednje obračunsko obdobje po tem datumu, na osnovi znižanja nabavne cene zemeljskega plina z dne 1. 2. 2006.
Skladno z uredbami o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida ter spremembah in dopolnitvah Uredbe o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 68/96, 24/98, 65,98, 124/00, 91/02, 8/03, 58/03 in 67/03), se za vse tarifne porabnike zemeljskega plina od 1. 1. 2006 zaračuna še omenjena taksa v višini 5,70 SIT/m3 zemeljskega plina.
Na vse navedene cene, vključno s takso, se skladno z Zakonom o davku na dodano vrednost obračuna še 20% davek na dodano vrednost.
Celje, dne 14. februarja 2006
Energetika Celje
javno podjetje, d.o.o.
mag. Aleksander Mirt l.r.
Direktor