Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2006 z dne 28. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2006 z dne 28. 11. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

5239. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-F)

MINISTRSTVA

5240. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
5241. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o postopkih nakazovanja sredstev in poročanja v zvezi s tradicionalnimi lastnimi sredstvi Skupnosti

BANKA SLOVENIJE

5242. Navodilo za posredovanje zahteve za pridobitev osebnih podatkov iz registra transakcijskih računov v elektronski obliki

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5243. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti
5244. Sklep o določitvi omrežnine za uporabo elektroenergetskih omrežij in korekcijskih faktorjev za izravnavo prihodka iz omrežnin

OBČINE

Beltinci

5245. Odlok o lokacijskem načrtu za poslovno-industrijsko cono v Beltincih

Bled

5246. Poročilo o izidu volitev župana Občine Bled

Celje

5247. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Energetske agencije za Savinjsko, Šaleško in Koroško v plačni razred

Cerknica

5248. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2006
5249. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dravograd

5250. Sklep o začasnem financiranju Občine Dravograd

Gorje

5251. Poročilo o izidu volitev župana Občine Gorje

Jesenice

5252. Statut Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice

Kranj

5253. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 696/1, pot v izmeri 317 m2, in par. št. 696/2, pot v izmeri 478 m2, k.o. Pševo

Laško

5254. Odlok o Lokacijskem načrtu za zdraviliško turistični kompleks Rimske Toplice

Litija

5255. Poročilo o ugotovitvi rezultatov glasovanja za župana v drugem krogu v Občini Litija

Nova Gorica

5256. Poročilo o izidu 2. kroga volitev v Mestni občini Nova Gorica

Novo mesto

5257. Program priprave za občinski lokacijski načrt Turkov hrib
5258. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za sosesko Brod - Drage

Pivka

5259. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za čistilno napravo v Pivki

Semič

5260. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Semič

Šempeter-Vrtojba

5261. Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Škofja Loka

5262. Odlok o lokacijskem načrtu za industrijsko cono Trata

Zreče

5263. Cenik daljinskega ogrevanja

Žalec

5264. Ugotovitev o prehodu mandata na naslednjega kandidata z liste

Žirovnica

5265. Sklep o prehodu mandata na naslednjega kandidata
5266. Sklep o potrditvi mandata županu
5267. Sklep o potrditvi mandatov članom občinskega sveta

Razglasni del

Objave gospodarskih družb

Sodni register

Vpisi po ZGD

Preklici

Javni razpisi

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti