Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2006 z dne 28. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2006 z dne 28. 11. 2006

Kazalo

5249. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 13040.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, Uradni list RS, št. 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99 US RS in 59/99 – odločba US in Uradni list RS, št. 70/00 in 51/02), in na podlagi 18. in 101. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet Občine Cerknica na 20. seji dne 17. 11. 2006 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Zemljišče parc. št. 3516/5 pot v površini 106 m2, vpisana v seznam rimskih CCLXII, k.o. Dolenja vas, kot javno dobro, preneha biti javno dobro v splošni rabi.
2.
Dovoljuje se, da se zemljišče s parc. št. 3516/5 pot v površini 106 m2, vpisana v seznam rimskih CCLXII, k.o. Dolenja vas, odpiše od seznam rimskih CCLXII, k.o. Dolenja vas in pripiše k vl. št. ______ k.o. Dolenja vas, kjer je že knjižena kot lastnica Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, matična številka: 5880157.
3.
Sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46502/00033/2005
Cerknica, dne 17. novembra 2006
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.