Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2006 z dne 28. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2006 z dne 28. 11. 2006

Kazalo

5250. Sklep o začasnem financiranju Občine Dravograd, stran 13041.

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in 103. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 106/05) je županja Občine Dravograd dne 22. novembra 2006 sprejela
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Dravograd
1. člen
Do sprejetja Odloka o proračunu Občine Dravograd za leto 2007 se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih, s predpisi določenih namenov (v nadaljnjem besedilu: začasno financiranje), začasno nadaljuje na podlagi Odloka o proračunu Občine Dravograd za leto 2006 (Uradni list RS, št. 13/06) za iste programe kot v letu 2006.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki ne smejo povečati števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. december 2006.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto (2. točka 32. člena ZJF).
4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun leta 2007 (3. točka 32. člena ZJF).
5. člen
Prejemki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu z zakonom in drugimi predpisi ne glede na obseg, ki je v proračunu določen za posamezno vrsto prejemka.
Neposredni uporabniki so dolžni zagotavljati popolno in pravočasno pobiranje prejemkov proračuna iz svoje pristojnosti ter izločanje teh prejemkov v proračun.
6. člen
Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega proračuna se lahko podaljša na predlog župana/je s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.
7. člen
Ta sklep stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 410-5/2006-31
Dravograd, dne 22. novembra 2006
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.