Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2006 z dne 28. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2006 z dne 28. 11. 2006

Kazalo

5247. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Energetske agencije za Savinjsko, Šaleško in Koroško v plačni razred, stran 13039.

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-UPB5, Uradni list RS, št. 32/06) in prvega odstavka 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05 in 103/05) ter 27. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) izdaja župan Mestne občine Celje v soglasju z županom Mestne občine Velenje in Mestne občine Slovenj Gradec ter direktorjem Komunalnega podjetja Velenje
S K L E P
o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Energetske agencije za Savinjsko, Šaleško
in Koroško v plačni razred
1.
Ta sklep določa uvrstitev delovnega mesta direktorja Energetske agencije za Savinjsko, Šaleško in Koroško, katerega ustanoviteljice so Mestna občina Velenje, Mesta občina Slovenj Gradec, Mestna občina Celje in Komunalno podjetje Velenje, v plačni razred znotraj razponov plačnih razredov, določenih v Prilogi III Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05 in 103/05, v nadaljevanju: uredba).
Uvrstitve iz prvega odstavka tega člena so izvedene na podlagi kriterijev, določenih v Prilogi III uredbe ter metodologije iz 6. člena uredbe.
2.
Uvrstitev v plačni razred se izvede za vsako delovno mesto direktorja znotraj posameznega tipa osebe javnega prava.
+--------+------------+------------------+-----------+------------+----------+
|Šifra  |Tip osebe  |Naziv javnega   |Ime    |Razpon   |Plačni  |
|DM   |javnega   |zavoda      |delovnega |plačnega  |razred  |
|    |prava    |         |mesta   |razreda   |     |
+--------+------------+------------------+-----------+------------+----------+
|BO17880 |Javni zavod |Energetska    |Direktor  |32-50    |41    |
|    |      |agencija za    |      |      |     |
|    |      |Savinjsko, Šaleško|      |      |     |
|    |      |in Koroško    |      |      |     |
+--------+------------+------------------+-----------+------------+----------+
3.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v uradnem glasilu zadnje občine ustanoviteljice, uporabljati pa se začne s 1. 7. 2006.
Št. 019-00001/2006
Celje, dne 22. novembra 2006
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.