Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2006 z dne 28. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2006 z dne 28. 11. 2006

Kazalo

5251. Poročilo o izidu volitev župana Občine Gorje, stran 13041.

P O R O Č I L O
o izidu volitev župana Občine Gorje
Občinska volilna komisija je na seji dne 16. 11. 2006 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana Občine Gorje na volitvah za župana z dne 12. novembra 2006 ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za župana Občine Gorje.
I.
1. V 2. krogu volitev za župana dne 12. 11. 2006 je imelo pravico voliti skupaj 2401 volivcev.
2. Skupaj je glasovalo 1457 volivcev ali 60,68% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je 1456 volivcev glasovalo po volilnem imeniku in 1 volivec s potrdilom.
II.
Za volitve župana občine Gorje je bilo oddanih 1457 glasovnic. Ker so bile prazne oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo 17 glasovnic neveljavnih.
III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat    Št. glasov   % glasov
------------------------------------------------
4     Peter Torkar     742    51,53
5     Kristl Ogris     698    48,47
------------------------------------------------
IV.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je v Občini Gorje za župana izvoljen PETER TORKAR, 17. 3. 1975, Podhom 64, 4247 Zgornje Gorje.
Št. 041-0006/2006
Gorje, dne 16. novembra 2006
Predsednica
Občinske volilne komisije
Manca Tomažin, univ. dipl. prav., l.r.