Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2006 z dne 28. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2006 z dne 28. 11. 2006

Kazalo

5260. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Semič, stran 13067.

Na podlagi 37.a in 37.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB) je Občinska volilna komisija Občine Semič na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB in 70/06 – odločba US) ter na podlagi rezultatov glasovanja na rednih volitvah za člana Občinskega sveta občine Semič, ki so bile 22. 10. 2006,
u g o t o v i l a,
da je bil Ivan Bukovec izvoljen za župana Občine Semič in člana Občinskega sveta Občine Semič, zato je podal pisno izjavo, da odstopa s funkcije člana občinskega sveta. Občinski svet je v zvezi s tem na seji sveta dne 9. 11. 2006 sprejel ugotovitveni sklep, po katerem Ivanu Bukovcu preneha mandat člana Občinskega sveta Občine Semič. Mandat člana občinskega sveta je tako prešel na naslednjega kandidata z liste SLS, Slovenska ljudska stranka Semič, to je Tomaž Černe, rojen 19. 9. 1981, Semič, K tajčbirtu 24.
Št. 040-03/2006-67
Semič, dne 10. novembra 2006
Predsednik Občinske volilne komisije
Občine Semič
Anton Marentič l.r.