Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2006 z dne 28. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2006 z dne 28. 11. 2006

Kazalo

5264. Ugotovitev o prehodu mandata na naslednjega kandidata z liste, stran 13074.

Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 51/02, 108/03 in 72/05), 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 in 70/06) ter sklepa občinskega sveta z dne 20. novembra 2006 je Občinska volilna komisija
u g o t o v i l a,
da je mandat člana Občinskega sveta Občine Žalec prešel na naslednjega kandidata z liste 8 LDS, LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, v volilni enoti 1, ki obsega Krajevno skupnost Vrbje in Mestno skupnost Žalec, to je:
Amalija Maja Štamol, roj. 9. 7. 1968, iz Žalca, Šlandrov trg 20, kemijska tehnica, modna oblikovalka.
Kandidatka je dne 20. novembra 2006 podala pisno izjavo, da sprejema mandat članice Občinskega sveta Občine Žalec.
Št. 006-08/0001/2005
Žalec, dne 20. novembra 2006
Predsednik
Občinske volilne komisije
Slavko Košenina l.r.