Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2006 z dne 28. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2006 z dne 28. 11. 2006

Kazalo

5246. Poročilo o izidu volitev župana Občine Bled, stran 13038.

P O R O Č I L O
o izidu volitev župana Občine Bled
Občinska volilna komisija je na seji dne 16. 11. 2006 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja drugega kroga volitev župana Občine Bled na volitvah dne 12. novembra 2006 ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za župana Občine Bled.
I.
1. V 2. krogu volitev za župana dne 12. 11. 2006 je imelo pravico voliti skupaj 7020 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 3475 volivcev ali 49,5% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je 3475 volivcev glasovalo po volilnem imeniku.
II.
Za volitve župana Občine Bled je bilo oddanih 3475 glasovnic. Ker so bile prazne oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo 37 glasovnic neveljavnih.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat    Št. glasov   % glasov
------------------------------------------------
1     Janez Fajfar     2332    67,83%
2     Davorina Pirc    1106    32,17%
------------------------------------------------
III.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je v Občini Bled za župana izvoljen JANEZ FAJFAR, roj. 24. 6. 1955, Gregorčičeva 7, Bled.
Št. 041-0005/2006
Bled, dne 16. novembra 2006
Občinska volilna komisija
Občine Bled
 
Predsednica
Občinske volilne komisije
Danja Rus, univ. dipl. prav., l.r.