Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2004 z dne 16. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2004 z dne 16. 12. 2004, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

5696. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
5697. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
5698. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
5699. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

MINISTRSTVA

5700. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o kompletu za prvo pomoč, ki spada v obvezno opremo motornih vozil

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5701. Dodatek št. 7 k pravilom igre na srečo "PETICA"
5702. Dodatek št. 8 k pravilom igre na srečo "PETICA"
5703. Dodatek št. 9 k pravilom igre na srečo "PETICA"

OBČINE

Ajdovščina

5704. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Ajdovščina

Benedikt

5705. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2005

Divača

5706. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2005

Gorenja vas-Poljane

5707. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Gorenja vas - Poljane v obdobju od 1. 1. 2005 do 31. 3. 2005

Gorišnica

5708. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 2004
5709. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorišnica
5710. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Grosuplje

5711. Program priprave za občinski lokacijski načrt obrtno storitveno območje Spodnje Brvace (OLN)

Horjul

5712. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V 34 Brezje, V 35 Horjul, V 36 Koreno, V 37 Vrzdenec, V 38 Žažar, V 44 Butajnova, V 45 Šentjošt in V 47 Dobrova - za območja Občine Horjul

Kočevje

5713. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Kočevje
5714. Sklep o ukinitvi zemljišč v splošni rabi

Komen

5754. Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Kungota

5715. Uradna razlaga 18. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih

Lenart

5716. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Litija

5717. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Majšperk

5718. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
5719. Sklep o prenosu lokalnega vodovoda Stoperce

Murska Sobota

5720. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2004
5721. Odlok o spremembi zazidalnega načrta za Malo novo ulico v Murski Soboti
5722. Obvezna razlaga odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota
5723. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Murska Sobota za obdobje januar - marec 2005
5724. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
5725. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Nova Gorica

5726. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve
5727. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica
5728. Spremembe in dopolnitve poslovnika Mestnega sveta mestne občine Nova Gorica
5729. Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih in invalidskih dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica

Novo mesto

5730. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto
5731. Sklep o določitvi cen in pogojev izvajanja dimnikarskih storitev

Osilnica

5732. Odlok o spremembi proračuna Občine Osilnica za leto 2004
5733. Odlok o dopolnitvi odloka o lokacijskem načrtu poteka ceste Osilnica-Kočevska Reka, odsek Dragarji - Zg. Čačič
5734. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2005

Podčetrtek

5735. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Podčetrtek za leto 2005

Polzela

5736. Odlok o dopolnitvi odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah
5737. Sklep o javni razgrnitvi ureditvenega načrta center

Ribnica

5738. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komunala Ribnica d.o.o.
5739. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica

Slovenska Bistrica

5740. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2004

Škofljica

5741. Odlok o turistični taksi v Občini Škofljica

Šmarje pri Jelšah

5742. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2005

Tišina

5743. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Tišina v letu 2005

Turnišče

5744. Odlok o spremembi proračuna Občine Turnišče za leto 2004

Zagorje ob Savi

5745. Sklep o začasnem financiranju Občine Zagorje ob Savi

Žalec

5746. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Žalec
5747. Odlok o turistični taksi v Občini Žalec
5748. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec
5749. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje
5750. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje
5751. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Žalec za leto 2005
5752. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojnovarstvenem zavodu Vrtci Občine Žalec
5753. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti