Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2004 z dne 16. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2004 z dne 16. 12. 2004

Kazalo

5735. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Podčetrtek za leto 2005, stran 16123.

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) ter 32. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99, 95/99, 6/01 in 68/03) je župan Občine Podčetrtek sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe Občine Podčetrtek za leto 2005
1. člen
Potrebe porabnikov sredstev javne porabe v Občini Podčetrtek se v letu 2005, od 1. 1. do 31. 3. 2005, začasno financirajo po tem sklepu.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se financiranje funkcij občine ter njenih nalog ter drugih s predpisi določenih namenov nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2004.
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2004.
3. člen
Prihodki in odhodki občinskega proračuna, doseženi v obdobju začasnega financiranja, so sestavni del proračuna Občine Podčetrtek za leto 2005.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2004.
5. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja od 1. 1. 2004 do 31. 3. 2005 oziroma do sprejema Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2005.
Z odločitvijo o začasnem financiranju Občine Podčetrtek za leto 2005, župan obvesti občinski svet in nadzorni odbor.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2005.
Št. 03101-001/2004
Podčetrtek, dne 13. decembra 2004.
Župan
Občine Podčetrtek
Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost