Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2004 z dne 16. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2004 z dne 16. 12. 2004

Kazalo

5718. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 16111.

Na podlagi 14. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 76/99, 109/01 in 120/03) in 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03) je Občinski svet občine Majšperk na 18. redni seji, dne 7. 12. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 76/99, 109/01 in 120/03) se 10. člen spremeni in glasi:
1. »Višina mesečnega nadomestila v SIT/m2 je za zazidana stavbna zemljišča z ozirom na namembnost prostora po posameznih območjih naslednja:
A) stanovanjski prostori:
– v I. območju                  6,05
– v II. območju                 4,84
– v III. območju                 3,63
 
B) poslovni prostori:
– v I. območju                 13,20
– v II. območju                 10,56
– v III. območju                 7,92
 
C) poslovni prostori za družbene dejavnosti:
– v I. območju                 11,00
– v II. območju                 8,80
– v III. območju                 6,60
 
D) peskokopi, glinokopi, kamnolomi,
za vsa tri območja               11,00
 
E) nepokrita skladišča, parkirišča,
delavnice na prostem, gostinski vrtovi,
– I. območje                   6,60
– II. območje                  5,50
– III. območje                  4,40
 
F) javne površine namenjene trajni ali začasni
pridobitni dejavnosti
– I. območje                  22,00
– II. območje                  16,50
– III. območje                 11,00
Minimalni znesek, ki se obračuna je v višini mesečnega nadomestila.
Plačilo tržnine izključuje plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
2. Višina mesečnega nadomestila v SIT/m² je za nezazidana stavbna zemljišča z ozirom za namembnost prostora po posameznih območjih naslednja:
I. območje                     3
II. območje                     2
III. območje                    1
Pri nezazidanih stavbnih zemljiščih se upošteva celotna površina zemljišča namenjena za gradnjo zmanjšana za objekte gospodarske javne infrastrukture.
Zavezanec za plačilo nadomestila je lastnik nezazidanega stavbnega zemljišča.
2. člen
Doda se novi 17.a člen, ki glasi:
»Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v delu, ki določa plačilo nadomestila za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč se ne izvaja v letu 2004.«
3. člen
Te spremembe odloka se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati naslednji dan po objavi.
Št. 423-06-0001/98-2/04
Majšperk, dne 7. decembra 2004.
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l. r.

AAA Zlata odličnost