Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2004 z dne 16. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2004 z dne 16. 12. 2004

Kazalo

5723. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Murska Sobota za obdobje januar - marec 2005, stran 16115.

Na podlagi 44. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 56/98 in 89/99 – odl. US), 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 103. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01 in 76/02) izdajam
S K L E P
o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Murska Sobota za obdobje januar – marec 2005
1. člen
Potrebe porabnikov sredstev proračuna Mestne občine Murska Sobota se v času od januarja do marca 2005 začasno financirajo po tem sklepu.
2. člen
Do sprejema proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2005 se potrebe porabnikov proračuna financirajo na podlagi proračuna za preteklo leto, vendar najkasneje do konca marca 2005. V obdobju začasnega financiranja se lahko uporabijo sredstva do višine sorazmerno s porabljenimi proračunskimi sredstvi v enakem obdobju lanskega leta. Ta znašajo za obdobje januar – marec 2004 489.857.974,03 SIT.
V okviru začasnega financiranja potreb iz proračuna se lahko financirajo le investicije, ki so bile vključene že v proračun za leto 2004 in se nadaljujejo v letu 2005.
3. člen
Oddelek za proračun in finance mora izvrševati plačila porabnikom proračuna le do višine iz predhodnega člena in pri tem upoštevati določila Zakona o javnih financah ter drugih predpisov, ki se nanašajo na izvrševanje proračuna občine.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1. januarja 2005.
Št. 40204-0001/2004/150
Murska Sobota, dne 6. decembra 2004.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost