Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2004 z dne 16. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2004 z dne 16. 12. 2004

Kazalo

5730. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto, stran 16118.

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 17. seji dne 23. 11. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o priznanjih in nagradah Mestne občine
Novo mesto
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 8/96 – v nadaljevanju: odlok).
2. člen
Spremeni se besedilo 2. člena odloka tako, da se glasi:
»Priznanja in nagrade Mestne občine Novo mesto so:
– naziv častnega občana Mestne občine Novo mesto,
– nagrada Mestne občine Novo mesto,
– Trdinova nagrada,
– grb Mestne občine Novo mesto,
– priznanje župana Mestne občine Novo mesto.
Isto vrsto priznanja in nagrade se lahko podeli samo enkrat. Denarne nagrade se dodeljuje samo fizičnim osebam.«
3. člen
Besedilo 4. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Organizacijska, strokovna in administrativna opravila v zvezi s podelitvijo priznanj in nagrad Mestne občine Novo mesto opravlja občinska uprava Mestne občine Novo mesto.
Razpis za vložitev predlogov za podelitev nagrad in priznanj Mestne občine Novo mesto se objavi v Dolenjskem listu, najpozneje do 31. 12. tekočega leta.«
4. člen
V 10. členu odloka se doda nov odstavek, ki se glasi.
»V posameznem letu se podeli največ en naziv častnega občana.«
5. člen
V 11. členu odloka se doda nov odstavek, ki se glasi:
»V posameznem letu se lahko podeli največ tri nagrade.«
6. člen
V 12. členu odloka se doda nov odstavek, ki se glasi:
»V posameznem letu se lahko podeli samo eno nagrado, izjemoma največ dve.«
7. člen
Spremeni se naslov pred 13. členom odloka tako, da se glasi:
»Grb Mestne občine Novo mesto«.
8. člen
Spremeni se besedilo 13. člena odloka tako, da se glasi:
»Grb Mestne občine Novo mesto se podeljuje zaslužnim posameznikom, podjetjem, zavodom ter organizacijam in društvom za dolgoletne uspehe na področjih, na katerih delujejo in s tem bistveno pripomorejo k ugledu občine.
Grb Mestne občine Novo mesto se lahko dodeli tudi tujemu državljanu.
V posameznem letu se lahko podeli največ tri priznanja grb Mestne občine Novo mesto.«
9. člen
V odloku se v celoti črtata naslov Spominska plaketa Novega mesta in besedilo 14. člena odloka.
10. člen
V 15. členu odloka se črta beseda »enkratne«.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-30/2004
Novo mesto, dne 23. novembra 2004.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti