Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2004 z dne 16. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2004 z dne 16. 12. 2004

Kazalo

5749. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje, stran 16131.

Na podlagi 26. in 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 18. in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 25. 11. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje
1. člen
V odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje (Uradni list RS, št. 105/03) se doda nov 7.a člen, ki se glasi:
Obvezni prispevek se ne plača za gradnjo objektov:
– socialnih in neprofitnih stanovanj,
– v katerih se izvaja javni program s področij predšolske vzgoje in izobraževanja,
– v katerih se izvajajo javni programi socialnih in zdravstvenih storitev,
– za pokopališko dejavnost,
– za šport, rekreativne namene in igrišča,
– v katerih se izvajajo javni programi kulturne dejavnosti za potrebe občanov,
– za izboljšanje ekološkega stanja,
– s področja požarnega varstva in Civilne zaščite.
Pogoj za oprostitev plačila obveznega prispevka za navedene objekte je financiranje iz javnih sredstev.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-01-0004/2004-210
Žalec, dne 25. novembra 2004.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost