Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2004 z dne 16. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2004 z dne 16. 12. 2004

Kazalo

5712. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V 34 Brezje, V 35 Horjul, V 36 Koreno, V 37 Vrzdenec, V 38 Žažar, V 44 Butajnova, V 45 Šentjošt in V 47 Dobrova - za območja Občine Horjul, stran 16108.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 18/99, 12/01) je Občinski svet občine Horjul na 19. seji dne 2. 12. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V 34 Brezje, V 35 Horjul, V 36 Koreno,
V 37 Vrzdenec, V 38 Žažar, V 44 Butajnova, V 45 Šentjošt in V 47 Dobrova – za območja Občine Horjul
1. člen
1. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za planske celote V 34 Brezje, V 35 Horjul, V 36 Koreno, V 37 Vrzdenec, V 38 Žažar, V 44 Butajnova, V 45 Šentjošt in V 47 Dobrova (Uradni list RS, št. 11/95, 83/98, 83/02) dopolnjeni leta 2004 za območja Občine Horjul.«
2. člen
2. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
v tekstualnem delu:
– soglasja pristojnih organov,
– posebna merila in pogoje za območje urejanja VR 35/2 Horjul
v grafičnem delu:
– spremembo lista PKN in TTN z oznako Vrhnika 6«.
3. člen
V 3. členu odloka se doda nova oznaka ureditvenega območja, ki se glasi:
»VR 35/2 Horjul«
4. člen
V 7. členu se za 16. točko doda nova točka, ki se glasi:
»17. Ureditveno območje VR 35/2 Horjul
Morfološka enota 8C
– poleg meril in pogojev, ki veljajo za morfološko enoto 8C je v ureditvenem območju VR 35/2 Horjul dovoljena tudi gradnja objekta za namene zaščite in reševanja – gasilskega doma za potrebe Gasilskega društva Horjul in Gasilske zveze Horjul,
– upoštevati je potrebno programske zasnove za ureditveno območje VR 35/2 Horjul,
– ker sega stavbno zemljišče na arheološko najdišče, ki je varovano z varstvenim režimom za arheološko dediščino, mora biti z izgradnjo prizadeto arheološko najdišče predhodno arheološko raziskano,
– po metodologiji SAAS-a je treba najprej odpraviti površinski (offsite) terenski pregled in nato podpovršinski (intrasite) terenski pregled s testnimi sondami,
– na podlagi rezultatov obeh terenskih pregledov bosta nato določena obseg in način zaščite arheoloških raziskav, ki morajo potekati po določilih 59. in 60. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine,
– arheološke raziskave mora zagotoviti investitor v okviru infrastrukturnega opremljanja zemljišča.«.
5. člen
8. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Občini Horjul,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostava Vič Rudnik,
– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, Oddelku za urbanizem.«
6. člen
11. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.«.
Št. 445/2004
Horjul, dne 8. decembra 2004.
Župan
Občine Horjul
mag. Daniel Fortuna l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti