Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2004 z dne 16. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2004 z dne 16. 12. 2004

Kazalo

5752. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojnovarstvenem zavodu Vrtci Občine Žalec, stran 16132.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 113/03) je Občinski svet občine Žalec na 18. seji dne 25. novembra 2004 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov v Vzgojnovarstvenem zavodu Vrtci Občine Žalec
I
Cene programov v Vzgojnovarstvenem zavodu Vrtci Občine Žalec znašajo mesečno na otroka po posameznih programih:
vrsta programa                 cena v SIT
1. dnevni program
- za otroke prvega starostnega obdobja       84.930
- za otroke drugega starostnega obdobja      70.337
 
2. poldnevni program
- za otroke prvega starostnega obdobja       75.588
- za otroke drugega starostnega obdobja      62.678
Cene programov, določene v prvem odstavku tega člena, veljajo kot osnova za izračun plačila staršev. Plačila staršev se določijo na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/00, 111/00, 92/02 in 120/03).
II
Cene programov iz 1. točke se uporabljajo za izračun plačila staršev in občino za otroka, vključenega v izbran program od 1. decembra 2004 dalje.
III
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojnovartsvenem zavodu Vrtci občine Žalec, št. 15303-00001/2003 z dne 25. septembra 2003 (Uradni list RS, št. 100/03).
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. decembra 2004.
Št. 64100-0017/2004
Žalec, dne 25. novembra 2004.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost